Verksamhet och ledare

Vår verksamhet omfattar såväl barngrupper, som familjeföreställningar, riksomfattande kurser m.m. Vi har varje termin igång ca 8-9 barngrupper där deltagare från 6-15 år deltar och lär sig att spela teater. Läs mer om dessa under "Barngrupper". Förutom barnverksamheten spelar vi varje år upp flera större föreställningar, varav en är den hyllade familjeföreställningen där både vuxna, barn och ungdomar kan medverka. Vi har sedan några år tillbaka även arrangerat en spökvandring för ungdomar tillsammans med Sockerbrukets Ungdomsverksamhet, vilken brukar vara mycket uppskattad. 

Vi sätter upp pjäser allt efter medlemmarnas önskemål: Barn-, ungdoms- och vuxenpjäser.

Föreningens ambition är att alla medlemmar ska känna sig delaktiga i alla projekt. Om man inte är med och spelar så finns det alltid någon uppgift man kan ta sig an. Det är mycket som behöver utföras för att en föreställning ska bli av.

Våra ledare är:

Gabriella Jakobsson - Verksamhets-och konstnärlig ledare samt ansvarig för barn- ungdomscirklarna i teater.

Gabriella Jakobsson är utbildad teaterpedagog vid Örebro Universitet. Hon har varit anställd på teatern sedan 2002 och arbetar med cirkelverksamhet för barn och ungdom samt regisserar sommarspel.

Torsten Kärrbrink - Sköter uthyrningar och producerar  sommarspel. Läs mer om honom under "Om teatern".

Johan Rundkvist - Regissör för bla. familjeföreställningar

Alla cirkelledare

Barngrupperna leds främst av ungdomar som har lång erfarenhet av teater och som utbildats av en teaterpedagog genom praktik under en termin i en existerande grupp.

Vill du bli medlem?

Kontakta Gabriella på Esplanadteatern, tel 0510-24990 eller maila info@esplanadteatern.se

Gabriella Jakobsson limmar fast Pinocchios näsa inför en föreställning.