Esplanadteaterns Styrelse 2015:

Ordförande: Malin Nordh Jonsson

Sekreterare: Gabriella Jakobsson

Kassör: Torsten Kärrbrink

Ledamöter: Lollo Bengtsson, Eva-Lotta Hallbäck och Sandra Aronsson.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för teaterns verksamhet. Det innebär bl.a. att styrelsen tar fram en verksamhetsplan och budget för varje kalenderår vilken sedan ska följas så gott det går. Styrelsen sätter i verksamhetsplanen ramarna för aktiviteter och föreställningar på teatern men såklart finns utrymme för medlemmarnas önskemål utöver styrelsens förslag.

Styrelsen sammanträder ca. en gång per månad. Har du något du vill att styrelsen ska ta upp? Skicka ett mail till info@esplanadteatern.se