Sportlovsaktiviteter!

2010-02-02

Under sportlovet erbjuder Esplanadteatern diverse kurser samt teater för barn.

Måndag Fysisk teater för högstadiet och gymnasiet.
Johan kommer att hålla en kurs på tre timmar i fysisk teater mellan 13:00 till 16:00. Anmälan måste göras till teatern senast 8 februari. Max antal deltagare är 12 st.
Kursen riktar sig till dom som vill prova på teater men på ett mer fysiskt sätt där man utgår ifrån kroppen. Både nybörjare och erfarna är välkomna.

Tisdag Kurs i teaterteknik ljud och ljus.
Torsten kommer att hålla en kurs på tre timmar för dom som är intresserade av att lära sig om teaterteknik. Detta blir en generell genomgång av alla delar så att man kan få en uppfattning av vad det handlar om.

Torsdag Sagoprojekt för lågstadiet.
Esplanadteaterns seniorer och yngsta medlemmar kommer att läsa och gestalta kända sagor. Publiken tas med på en vandring där man får träffa författaren som läser ett stycke ur en känd saga och samtidigt gestaltas sagan.
Under förmiddagen utförs projektet och vi räknar med att kunna göra varje saga tolv gånger, alltså för tolv grupper med barn. Antalet besökare vet vi ej men ca femton per grupp.

« Tillbaka