Barngrupper

På Esplanadteatern har vi för tillfället nio aktiva barngrupper från 6-15 år.

Barnen får lära sig grunderna i teater med skådespeleri, scenframställning, manusförfattande med mera. Mycket anpassas efter vad gruppen känner att de vill göra. 

Grupperna leds av ungdomar som har lång erfarenhet av teater och som utbildats av en teaterpedagog genom praktik under en termin i existerande grupp samt ledarskapsutbildning.

Köerna till att spela teater är stundtals långa och vi startar nya grupper när det finns tid och ledare. Läs mer till höger om hur man anmäler sig!

Mer information om varje barngrupp finner ni under de olika undersidorna i menyn.

Bakgrund och syfte

Esplanadteatern har under många år bedrivit teatercirklar för barn från 7 år till 16 år. Vi har ett uppdrag från Lidköpings kommun att tillhandahålla teaterverksamhet för barn. Vi samarbetar också med studieförbundet ABF.

Syftet med teatergrupperna är att alla deltagare ska få ta del av hur det går till att spela teater och vad som krävs för att kunna visa upp ett färdigt resultat i form av en föreställning. Varje deltagare får lära sig en mängd teaterövningar, lekar, koncentrationsövningar och samarbetsövningar. Vissa perioder arbetar grupperna enbart med övningar för att utveckla gruppen. Alla övningar som görs ökar fantasin och förståelsen för teater. Övningarna skapar också ett öppet klimat i gruppen.

Deltagarna får även repetera in pjäser tillsammans för att få fram en färdig föreställning som kan visas upp för släkt och vänner. Föreställningarnas omfattning varierar beroende på ålder och erfarenhet.

Om grupperna

Grupperna är indelade i åldersgrupperna 7-8, 9-10, 11-12, 13-16 år (i vissa fall kan avvikelse i ålder förekomma) Deltagarna går terminsvis, antingen 10 eller 15 tillfällen beroende på ålder. Ramtiderna för våra grupper är måndag till fredag mellan 16:00-18:30. Varje gruppledare bestämmer dag och tid. Detta får man reda på när man blir antagen till en grupp.

ABF

Alla våra grupper på Esplanadteatern är studiecirklar som arrangeras av ABF (arbetarnas bildningsförbund). Detta innebär att deltagares personuppgifter lämnas över till ABF som sedan sammanställer listor och skickar fakturor till alla cirkeldeltagare. Avgiften för en terminskurs är 360 kr för 10 tillfällen och 540 kr för 15 tillfällen. Som ny deltagare får du prova 1 gång för att därefter betala fullt pris. ABF har ett dokument som beskriver teaterlektionernas upplägg och syfte som är sammanställt av Gabriella Jakobsson. Vill ni ta del av detta eller har frågor om fakturor kontaktar ni Kerstin Hagberg på ABF.

ATR

Esplanadteatern är medlem i Amatörteaterns Riksförbund (ATR) som ger oss möjlighet till reducerade priser på bland annat manus och kurser. Alla medlemmar på teatern skrivs in i medlemsregistret men är man under 16år betalar man inget till ATR.

Cirkelledare

Alla våra ledare på Esplanadteatern har själva spelat teater i många år och genomgår en ledarutbildning med praktik under ett halvår. De får då gå vid sidan av en utbildad pedagog för att ta del av hur denna person förhåller sig till en teatergrupp, tar fram pjäser, arbetar med övningar och regisserar teaterföreställningar o.s.v. Efter godkänd praktik finns möjlighet att leda en grupp ensam eller tillsammans med någon annan med stöttning från ansvarig personal.

 

Ansvarig

Det är Gabriella Jakobsson, teaterpedagog som ansvarar för barn och ungdomsgrupperna. Hon sköter kontakten med ledarna genom kontinuerliga möten och besöker grupperna för att ge tips och råd om förbättringar. Hon finns också till hands om ledaren vill diskutera eventuella problem eller behöver hjälp med konstnärliga uttryck.

 

Har ni frågor som rör vår verksamhet kan ni kontakta oss.

Esplanadteatern

Gabriella Jakobsson, ansvarig för barn- och ungdomscirklarna.

0510-24990 info@esplanadteatern.se

 

ABF

Kerstin Hagberg, fakturor.

0510-21307 kerstin.hagberg@abf.se

Räven Fox sminkar sig.

Anmälan

För att få börja i en grupp måste man anmäla detta genom att antingen ringa till teatern på 0510-24990, eller så kan man fylla i blanketten ”anmälan till barnteater” som finns att skriva ut om man klickar på länken, och skicka den via mail eller post till oss.

När man gjort det får man bekräftat att vi mottagit anmälan. Om det finns plats i en grupp direkt kommer vi att kontakta er och erbjuda plats i en av grupperna. Om vi inte har plats direkt kommer ni att hamna i kösystemet, och då blir ni kontaktade när plats finns. Vissa åldrar kan det vara lång väntetid för att få plats.

Som medlem

Som medlem får man delta i Esplanadteaterns verksamheter, så som att spela i större föreställningar, hjälpa till med ljud & ljus, marknadsföring, kostym etc. Man går också gratis på de föreställningar som teatern producerar.

Att tänka på

Det är viktigt att du eller din förälder kontaktar ledaren om du 

blir sjuk eller av a

nnan anledning inte ka

n närvara på teaterlektionen. Ledar

en kan på så vis ändra sin planering innan mötet med gruppen. Ta heller inte med kompisar till teater eftersom det kan störa koncentrationen för de andra deltagarna i gruppen.